35.172.165.64

Security @ FIT

Security Research Group

Ing. Antal Lukáš

Externí doktorand

E-mail: iantal ( at ) fit.vutbr.cz

Odborná orientace:

 • Bezpečnost webových a mobilních aplikací (OWASP)
 • Bezpečnost 802.11 sítí
 • Bezpečnost síťové infrastruktury (OSSTMM)
 • Bezpečnost unixových OS


Ing. Aron Lukáš

Student doktorského studia

E-mail: iaron ( at ) fit.vutbr.cz
Kancelář:  A221

Odborná orientace:

 • Bezpečnost na mobilních zařízeních


Ing. Barabas Maroš Ph.D.

Vědecký pracovník

E-mail: ibarabas ( at ) fit.vutbr.cz
Phone: +420 54114-1179
Kancelář:  A222

Odborná orientace:

 • Bezpečnost informačních systémů a sítí,
 • bezpečnostní audit,
 • bezpečnostné standardy,
 • bezpečnostné nástroje a technológie,
 • penetrační testy,
 • detekce malware.


doc. Dr. Ing. Hanáček Petr

Docent

E-mail: hanacek ( at ) fit.vutbr.cz
Phone: +420 54114-1216
Kancelář:  A205

Odborná orientace:

 • Paralelní a distribuované algoritmy,
 • bezpečnost informačních systémů,
 • bezdrátové a mobilní sítě,
 • aplikovaná kryptografie.


Ing. Mgr. Henzl Martin

Externí doktorand

E-mail: ihenzl ( at ) fit.vutbr.cz
Phone: +420 54114-1179
Kancelář:  A222

Odborná orientace:

 • Čipové karty
 • NFC (Near Field Communication)
 • Bezpečnost informačních systémů
 • Aplikovaná kryptografie


Ing. Homoliak Ivan

Student doktorského studia

E-mail: ihomoliak ( at ) fit.vutbr.cz

Odborná orientace:

 • bezpečnost informačních systémů a sítí,
 • bezpečnostné nástroje a technológie,
 • detekce malware,
 • získávání znalostí z databáz,
 • soft computing. 


Mgr. Janča Radim

Student doktorského studia

E-mail: ijanca ( at ) fit.vutbr.cz
Kancelář:  A222

Odborná orientace:

 • Bezpečnost 802.11 sítí
 • Počítačová bezpečnost a kryptografie

 


Ing. Jurnečka Peter

Externí doktorand

E-mail: ijurnecka ( at ) fit.vutbr.cz
Phone: +420 54114-1342
Kancelář:  A222

Odborná orientace:

 • Návrhové vzory
 • Paralelné systémy
 • Softvérové inžinierstvo


Ing. Kačic Matej

Student doktorského studia

E-mail: ikacic ( at ) fit.vutbr.cz
Phone: +420 54114-1342
Kancelář:  A222

Odborná orientace:

 • Bezpečnosť bezdrôtových sietí
 • Bezpečnosť informačných systémov 
 • Bezdrôtové a mobilné siete


Ing. Koranda Karel

Student doktorského studia

E-mail: ikoranda ( at ) fit.vutbr.cz
Phone: +420 54114-1183
Kancelář:  A221Mgr. Malinka Kamil Ph.D.

Odborný asistent

E-mail: malinka ( at ) fit.vutbr.cz
Kancelář:  kancelář A307

Odborná orientace:

 • Počítačová bezpečnost a kryptografie
 • Soukromí a anonymitní systémy
 • Biometrická autentizace


Ing. Ovšonka Daniel

Student doktorského studia

E-mail: iovsonka ( at ) fit.vutbr.cz
Phone: +420 54114-1185
Kancelář:  A221